GLI ORARI & I CORSI

ABBONAMENTI

1Mese 2v 50.00 euro
2Mese 2v 89.00 euro
3Mese 2v 119.00 euro

NUOTO LIBERO

8 Ingressi 55.00 euro
16 Ingressi 100.00 euro
32 Ingressi 190.00 euro
50 Ingressi 240.00 euro
ORARI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO
9.20 Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

10.10  

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Acquagym

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

 

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Acquagym

 

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Acquagym

11.00 Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

11.50 Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

12.40 Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

13.30 Nuoto Adulti

Nuoto Libero

 

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Acquagym

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

 

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Acquagym

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

14.20 Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Hydrobike

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Hydrobike

16.00 Nuoto Bimbi Nuoto Bimbi Nuoto Bimbi Nuoto Bimbi Nuoto Bimbi
16.50  

Nuoto Bimbi

Acquamamme

Nuoto Bimbi Nuoto Bimbi Nuoto Bimbi  

Nuoto Bimbi

Acquamamme

 

Nuoto Bimbi

Acquamamme

17.40 Nuoto Bimbi

Agonistica

 Nuoto Bimbi

Agonistica

 Nuoto Bimbi

Agonistica

 Nuoto Bimbi

Agonistica

 Nuoto Bimbi

Agonistica

 Nuoto Bimbi

Agonistica

18.30  

Nuoto Bimbi

Preagonismo

Agonismo

Nuoto Bimbi

Agonismo

 

Nuoto Bimbi

Preagonismo

Agonismo

Nuoto Bimbi

Agonismo

 

Nuoto Bimbi

Preagonismo

Agonismo

Nuoto Bimbi

Agonismo

19.20 Nuoto Adulti

Acquagym

 

Nuoto Adulti

 

Hydrobike

Master

Nuoto Libero

 

Nuoto Adulti

Nuoto Adulti

Acquagym

20.10 Nuoto Adulti

Acquagym

Nuoto Adulti

Hydrobike

 

Hydrobike

Master

Nuoto Libero

Nuoto Adulti

Hydrobike

Nuoto Adulti

Acquagym

21.00 Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Hydrobike

Nuoto Adulti

Nuoto Libero

Hydrobike